Karper Idee | Innovatief en creatief

Massale vissterfte in de Zandwiel

Na de vissterfte in 2014, toen afstervende blauwalgen de oorzaak waren van een zuurstoftekort, lijkt het nu helemaal gedaan met de Zandwiel te Etten-Leur.

Vele karpervissers zijn hier ooit begonnen met vissen. Vooral in de jaren zeventig was het bijna landelijk bekend dat er in de Zandwiel goed karper was te vangen, dat was toen allemaal niet zo vanzelfsprekend als hedendaags het geval is. Vele bekende karpervissers van toen en nu hebben hun hengel ooit eens uitgegooid in deze prachtige wiel, gelegen in de polder van Zwartenberg.

De laatste (45 jaar oude) karpers van het ooit zo bekende en mooie bestand zijn gestorven (foto: H.S.V. de Kleine Voorn)

Helaas lijdt deze wiel in de zomer (het laatste decennia) onder extreme groei van blauwalgen. Jarenlange afsterving van vallend blad en ander organisch materiaal hebben een sliblaag gevormd waardoor de voedingsstoffen in het water flink zijn toegenomen. Tevens heeft de aalscholver-vraat zo goed als alle vis kleiner dan 45 cm geëlimineerd. Doordat er nog maar weinig vis zwom voltrok de stikstofkringloop (het afbreken van voedingsstoffen) zich langzamer. Dit samen met vooral de laag slib, met een overschot aan voedingsstoffen, hebben de plaag van blauwalgen veroorzaakt. Ook kwelwater met omliggende akkerbouw en het dempen van een verbindingssloot die in contact stond met een gemaal hebben hieraan negatief bijgedragen.

De afgelopen week is door de inzettende kou en de korter wordende dagen het afsterven van de blauwalgen begonnen. Deze afbraak van blauwalgen onttrekt zuurstof uit het water zoals ook in ons artikel over zoetwaterkwaliteit (oorzaken van vissterfte) is te lezen. Gevolg was een totaal gebrek aan zuurstof dat zelfs vissen die een tijdje goed met weinig zuurstof kunnen overleven, zoals zeelten en palingen, ook het loodje hebben gelegd. De conclusie is nu dan ook dat helaas zo goed als alle vis is gestorven.

Hopelijk pakt het waterschap en alle andere betrokken instanties dit (nu wel) op zodat in de nabije toekomst de Zandwiel in oude glorie kan worden hersteld. Want ook al is elk viswater belangrijk, je hebt viswater en viswater…

Het vaste voerkorf systeem

Met succes is ook dit seizoen de vaste voerkorf ingezet. Hierdoor zijn er andere inzichten in dit systeem ontstaan die we hebben toegevoegd aan het artikel het vaste voerkorf systeem.  Vooral de ‘frustratiemethode’ heeft vele karper(tje)s in het net doen belanden. Vis jij weleens met de methodfeeder op een (dressuur)water met een flink bestand aan karper en gaat het niet zoals verwacht? Probeer het dan eens met een traditioneel korfje, soms kan dit het verschil maken. En uiteraard ook in te zetten op ieder ander water.

Gastenboek

We hebben de site voorzien van een gastenboek om de bezoeker een eenvoudige manier te bieden om feed-back over Karper Idee te geven. We hopen dat er leuke berichtjes worden gepost waardoor we met nog meer plezier deze website onderhouden en blijven voorzien van nieuwe content.

Voor vragen en/ of opmerkingen blijft het contactformulier uiteraard bestaan. Hier kan je eventueel ook een bijlage toevoegen.

Andere tijden: Voercampagnes deel 4

Deel 4, alweer het laatste deel van de vierluik over voercampagnes, staat online op Karper Idee. Aan de hand van een eenvoudige casus wordt bekeken hoe je een voercampagne op een kanaal of rivier kunt aanpakken. Zo wordt duidelijk dat dit een andere tak van sport is dan het voorvoeren in afgesloten, meer controleerbare watersystemen. Het artikel wordt afgesloten met een reflectie en beknopte samenvatting van de vier delen voergeschiedenis.

Innovatief en creatief