Economische waarde van recreatief sportvissen

Onderzoeken naar de visstand door Sportvisserij Nederland levert een bijdrage aan een gezonde visstand

Sportvissen heeft aanzienlijke economische waarde. Het is belangrijk voor individu, samenleving en natuur dat de sportvisserij behouden blijft. De economische impact van recreatief sportvissen omvat verschillende aspecten:

  • Directe uitgaven: Recreatieve vissers besteden geld aan uitrusting zoals hengels, aas, visvergunningen, boten en andere benodigdheden. Deze directe uitgaven dragen bij aan de verkoop en winst van bedrijven die deze producten en diensten aanbieden.
  • Toerisme en gastvrijheid: Populaire visbestemmingen trekken vaak vissers van buitenaf aan, wat leidt tot toeristische activiteit en uitgaven in de gastgemeenschappen. Mensen reizen naar bepaalde gebieden specifiek voor visavonturen, wat leidt tot overnachtingen in hotels, gebruik van restaurants en andere diensten.
  • Werkgelegenheid: De recreatieve visserijsector creëert banen op verschillende niveaus, zoals visgidsen, hengelsportwinkels, bootverhuur en meer. Deze banen kunnen aanzienlijk bijdragen aan de werkgelegenheid landelijk en lokaal.
  • Infrastructuur en voorzieningen: Om aan de vraag van recreatieve vissers te voldoen, moeten er faciliteiten en voorzieningen worden ontwikkeld, zoals vissteigers, aanlegplaatsen, parkeergelegenheden en visreisorganisaties. Dit draagt bij aan investeringen in de infrastructuur om en nabij viswateren.
  • Conservatie en restauratie: Recreatieve vissers zijn vaak sterk betrokken bij natuurbescherming en visbestandsbeheer. Ze dragen financieel bij aan projecten voor het herstellen en behouden van vispopulaties en hun leefgebieden. Tevens zijn het vaak sportvissers die melding maken van calamiteiten en zich inzetten om deze te beperken.
  • Educatie en bewustwording: Recreatieve vissers dragen bij aan educatieve programma’s die mensen bewust maken van de noodzaak om de visserijbronnen te behouden en te beschermen. Dit omvat ook voorlichting over de diverse mogelijkheden van de sportvisserij.

Al met al kan de economische waarde van recreatief vissen aanzienlijk zijn, en het speelt een rol bij het behoud en duurzaam beheer van visbestanden en ecosystemen! Zoals reeds eerder opgemerkt is het belangrijk voor individu, samenleving en natuur dat recreatief sportvissen behouden blijft en zich verder ontwikkeld.