Boetebedragen sportvisserij binnenvisserij 2024

De Nederlandse boetebedragen voor de binnenvisserij over 2024 zijn per 1 maart ingegaan.  De boetebedragen zijn gemiddeld met 10% verhoogd. Laat je goed informeren over wat wel en niet mag voordat je naar de waterkant gaat, want de boetes liegen er niet om. Respecteer de natuur en laat geen sporen achter van je visite aan de waterkant. Maar laten we ook hopen dat de controleurs, BOA’s en politie alles in perspectief kunnen plaatsen zodat de juiste beslissingen worden genomen.

De boetes worden elk jaar opnieuw vastgesteld

Let erop dat de extra aan te schaffen hologramsticker(s) voor een derde hengel- en/of nachtvis-toestemming bij Sportvisserij Nederland niet in alle viswater geldig is. Even goed controleren in de gezamenlijke lijst van viswater en bij de rechthebbende hengelsportvereniging. Sommige hengelsportverenigingen geven een eigen vergunning uit voor het vissen met een derde hengel en/of toestemming om gedurende de nacht te vissen, in de door hun verpachte wateren.

De boetebedragen (*exclusief €9 administratiekosten in 2024 over de meest voorkomende overtredingen (met desbetreffende feitcodes):

Vissen in binnenwater zonder schriftelijke toestemming van de visrechthebbende:
 • Met 1 of 2 hengels (H 645 a): €160
 • Met meer dan 2 hengels (H 645 c): €370
Voorhanden hebben van vistuig(en) op of in de nabijheid van enig binnenwater:
 • Eén of twee hengel(s), terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen (H 662 a): €110
 • Meer dan twee hengels, terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen (H 662 c): €160
Overig:
 • Niet kunnen tonen van schriftelijke toestemming (H 647 b): €110
 • Ongeoorloofd nachtvissen (H 656): €110
 • Nachtrust verstoren door rumoer (H 200): €160
 • In de open lucht vuur aanleggen, stoken of hebben (H 320): €320
 • Het achterlaten van afval (H 022): €160
 • Binnen de bebouwde kom plassen/poepen (F 185): €160
Voor de roofvissers onder ons:
 • Gesloten tijd vissen met verboden aas (H 654): €110
 • Vissen met levend aas (H 664 a): €450

Stropen van vis:

 • Stroperij is een economisch misdrijf waarbij vervolging bij de kantonrechter terecht komt.

* bron: Openbaar Ministerie NL