Nieuwe richtlijnen uitzetten van karpers

Er zijn sinds 6 juni 2016 nieuwe richtlijnen voor het uitzetten van karpers van kracht. Dit om de tegenstrijdige belangen van verschillende organisaties op te lossen; het voorkomen van negatieve effecten op de waterkwaliteit en toch ruimte laten voor uitzetten van karper door hengelsportverenigingen. Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat roepen dan ook alle hengelsportverenigingen op om voortaan deze richtlijnen toe te passen. In de richtlijn staat een beslisschema, waarmee het uitzetten van karper eenvoudig getoetst kan worden aan een aantal regels. Ook staat er beschreven dat het verstandig is om regionale plannen te maken voor het uitzetten van karpers, zodat er voor de sportvissers voldoende aantrekkelijke karperbestanden aanwezig blijven.

Alhoewel de sportvissers er wat karig afkomen,  is er dus wel wat ruimte om ook tot ‘normale’ uitzettingen te komen. Toch zouden wij graag eens een duidelijk en goed onderbouwd onderzoek zien over de waterkwaliteit in relatie tot de aanwezige karperpopulatie. Want nu is de onderbouwing toch niet echt makkelijk te achterhalen. Wij zien echter geen effect of juist positieve effecten (praktijkervaring) bij populaties van karper groter dan in de richtlijnen vermeld…

Download de richtlijnen uitzet karper onderaan dit artikel van Sportvisserij Nederland.