Nieuw artikel over freelinegewichtjes

We krijgen de laatste tijd regelmatig vragen over de freelinegewichtjes die in het artikel ‘Inleiding freelining: de basisprincipes’ terloops genoemd worden. Reden temeer om in een nieuw artikel hier iets meer over te vertellen. Je leest alles over het idee achter deze gewichtjes en hoe je ze zelf kunt maken. We kunnen denk ik met zekerheid zeggen dat deze gewichten bijdragen aan betere vangstresultaten; aanbeten lopen vaker probleemloos door en lijken minder ‘paniekerig’ te zijn dan bij gewone loodsystemen die half in de modder begraven liggen. Doe er je voordeel mee!