Het verschil tussen massa en gewicht van loodvervangers

Voor een juiste uitleg van het krachtenspel betreffende inhakingsvermogen onder water is het van belang dat we de juiste parameters benoemen met de juiste eenheden;

  • Massa (kg, kilogram) – gegeven, verandert nooit
  • Gewicht (N, Newton) – afhankelijke kracht

Een fundamentele denkfout die vaak wordt gemaakt is dat het inhakingsvermogen zou afhangen van het gewicht van de loodvervanger. Het gewicht van de loodvervanger onder water doet er niet toe, want het inhakingsvermogen hangt af van de massa van de loodvervanger. En die massa is onder- en boven water gelijk. Al weegt iets onder water 1 gram maar heeft het een massa van 65 gram, dan is er nog steeds sprake van inhakingsvermogen. Want zodra de massa in beweging komt (= versnelling, al is het maar voor korte tijd), dan oefent het gewicht een kracht uit volgens actie = – reactie en de grootte van die kracht volgt uit de tweede wet van Newton; F= m·a (ofwel kracht = massa x versnelling). Het gewicht komt in dit krachtenspel (het inhakingsvermogen) niet voor en speelt geen enkele rol. Uit de massa volgt een kracht die, afhankelijk van de snelheid van de aanbeet, de volle laag weerstand zal geven die een veelvoud is van het gewicht.

Dit is uit de doeken gedaan in het artikel Wat is een MTL en hoe werkt het? Hier lezen we bijvoorbeeld dat we gewichten hebben gemaakt die onder water slechts 2 gram wegen, maar die inhaken als de beste alsof het gewone 65 grams gewichtjes zijn. Dit soort gewichten blijven letterlijk overal bovenop liggen, waardoor er allerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan. En zo nog een heleboel toepassingen. Overigens zijn de MTL’s primair niet ontwikkeld als loodvervanger, immers hadden we dit idee reeds in 2006 uitgewerkt. Maar ze kunnen uitstekend zonder lood gefabriceerd worden en dat is gelijk een groot bijkomend voordeel.

Deze versie van een MTL is speciaal ontwikkeld voor drassige (modder)bodems

Het is overigens goed om te zien hoeveel loodvervangers er inmiddels op de markt zijn en dat velen daarvan goed bruikbaar zijn. Zoals uitgelegd is een loodvervanger van 65 gram net zo bruikbaar als een stuk lood van 65 gram. Er is dus leven na het lood! Natuurlijk komt er een stukje aerodynamica bij kijken als je wilt ingooien met bijvoorbeeld een steen. Maar het  inhakingsvermogen blijft gelijk, of het nou een steen, tungsten, beton, wat dan ook, of een stuk lood betreft van gelijke massa. Dus het is de massa die bepalend is, niet het gewicht (onder water).

Dit bericht is toegevoegd aan het artikel Broodjeaapverhalen.