Boetebedragen sportvisserij binnenvisserij 2019

De boetebedragen voor de binnenvisserij over 2019 zijn bekend. Voor de meest voorkomende overtredingen zijn de boetes gelijk gebleven.

Laat je goed informeren over wat wel en niet mag voordat je naar de waterkant gaat want de boetebedragen liegen er, net als in 2018, niet om. Respecteer daarbij de natuur en laat geen sporen achter van je visite aan de waterkant. Maar laten we ook hopen dat de gastheren aan de waterkant, zoals Sportvisserij Nederland de BOA’s graag noemt, alles in perspectief kunnen plaatsen en dat ze op basis daarvan de juiste beslissingen nemen.

De boetebedragen (*) van de meest voorkomende overtredingen exclusief €9 administratiekosten:

Vissen in binnenwater zonder schriftelijke toestemming van de visrechthebbende:
Met 1 of 2 hengels: €140
Met meer dan 2 hengels: €320
Voorhanden hebben van vistuig(en) op of in de nabijheid van enig binnenwater:
Van 1 of 2 hengels zonder schriftelijke toestemming: €95
Van een ander toegestaan vistuig zonder schriftelijke toestemming (derde hengel): €140
Overig:
Niet kunnen tonen van schriftelijke toestemming: €95
Ongeoorloofd nachtvissen: €95
Nachtrust verstoren door rumoer (denk aan de beetmelders): €140
In de open lucht vuur aanleggen, stoken of hebben: €280
Het achterlaten van afval: €140
Voor de roofvissers:
Buiten het visseizoen vissen: €95
Vissen met levend aas: €380

(* bron: Openbaar Ministerie NL)