Categoriearchief: Nieuws

Hier kan je nieuws vinden die wij belangrijk genoeg achtten om te publiceren. Hier vind je dus niet zo snel dat fabrikant x product y heeft uitgebracht.

Nieuwe richtlijnen uitzetten van karpers

Er zijn sinds 6 juni 2016 nieuwe richtlijnen voor het uitzetten van karpers van kracht. Dit om de tegenstrijdige belangen van verschillende organisaties op te lossen; het voorkomen van negatieve effecten op de waterkwaliteit en toch ruimte laten voor uitzetten van karper door hengelsportverenigingen. Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat roepen dan ook alle hengelsportverenigingen op om voortaan deze richtlijnen toe te passen. In de richtlijn staat een beslisschema, waarmee het uitzetten van karper eenvoudig getoetst kan worden aan een aantal regels. Ook staat er beschreven dat het verstandig is om regionale plannen te maken voor het uitzetten van karpers, zodat er voor de sportvissers voldoende aantrekkelijke karperbestanden aanwezig blijven.

Alhoewel de sportvissers er wat karig afkomen,  is er dus wel wat ruimte om ook tot ‘normale’ uitzettingen te komen. Toch zouden wij graag eens een duidelijk en goed onderbouwd onderzoek zien over de waterkwaliteit in relatie tot de aanwezige karperpopulatie. Want nu is de onderbouwing toch niet echt makkelijk te achterhalen. Wij zien echter geen effect of juist positieve effecten (praktijkervaring) bij populaties van karper groter dan in de richtlijnen vermeld…

Download de richtlijnen uitzet karper onderaan dit artikel van Sportvisserij Nederland.

Bio Carp Lab

Johan met een spiegelkarper
Enkele Solution boilies waren voldoende

De laatste jaren vissen we steeds vaker korte instant sessies van enkele uren. Logischerwijs moet het aas dan ook een goede instant vangkracht hebben. Na vele soorten boilies instant te hebben geprobeerd vonden we in de Solution range van MTC een zeer goede instant boilie van 15 mm; met een zak van 2,5 kg in 2014 en nogmaals 2,5 kg in 2015 wisten we 75 karpers instant te vangen in 6 verschillende viswateren. Het bijvoeren bestond dan uit 3 tot 9 losse boilies.

Deze freezer is ontwikkeld door aasgoeroe Mitsz van der Kamp en met zijn nieuw opgezette bedrijf, Bio Carp Lab, gaat hij o.a. de Solution range aanbieden. Op het moment van schrijven is zijn website nog niet operationeel maar op Facebook kan je er wel het nodige over lezen.

We hebben onze eerste bestelling reeds geplaatst en wensen Bio Carp Lab veel succes toe!

Boetebedragen sportvisserij 2016

Alhoewel voor sommigen het seizoen 2016 alweer 2 maanden aan de gang is willen we jullie toch nog op de hoogte stellen over de boetebedragen sportvisserij 2016.

In dit nieuwsartikel van Sportvisserij Nederland vind je een overzicht met daarin de meest voorkomende overtredingen en de daarbij horende boetebedragen die ingegaan zijn vanaf 1 januari 2016. Deze bedragen zijn exclusief €9 administratiekosten.

Laat je dus goed informeren voordat je naar de waterkant gaat, de boetebedragen liegen er niet om! Maar laten we hopen dat de gastheren aan de waterkant, zoals Sportvisserij Nederland de BOA’s graag noemt, alles in perspectief kunnen plaatsen en op basis daarvan de juiste beslissingen nemen.

Enquête overlast van waterplanten

Zoals jullie misschien gelezen hebben in het artikel over de zoetwaterkwaliteit spelen planten een belangrijke rol in ons viswater. Zowel positief als negatief. Een overmaat aan plantengroei kan in sommige situaties leiden tot zuurstoftekort met alle gevolgen van dien. Ook wordt het sportvissen in ernstige gevallen zo goed als onmogelijk gemaakt erdoor.

Het Watersportverbond, Sportvisserij Nederland, het Platform Waterrecreatie, de Coöperatie Gastvrije Randmeren en HISWA Vereniging hebben een enquête samengesteld om de overlast van waterplanten in Nederland in kaart te brengen. De resultaten worden gepresenteerd aan de overheden. Het doel is om te komen tot een oplossing van de waterplantenoverlast.

Ben jij in je visserij belemmerd door waterplanten? Dan kan je de enquête invullen. Samen met de andere organisaties hopen ze zo de problemen op de kaart te zetten, en samen sta je sterker.

De enquête vind je op de aankondigingspagina van Sportvisserij Nederland. Daar staat alles netjes uitgelegd. Invullen kan van 14 januari tot 17 februari 2016.

Lood zonder lood vanaf 2020

Lood is een zwaar metaal dat niet afgebroken kan worden. Dit  houdt in dat een verloren loodje voor altijd in het milieu (viswater) zal blijven. Ook lood dat een organisme binnenkomt zal daar blijven en zich ophopen met alle gezondheidsrisico’s van dien. Het is niet voor niks dat brandstof, verf en vele andere producten tegenwoordig loodvrij zijn. Manieren om lood als mens binnen te krijgen zijn onder andere het inademen van looddamp (zelf lood gieten) of via je handen als je het hebt aangeraakt. Lees verder Lood zonder lood vanaf 2020

Boetebedragen sportvisserij 2015

In dit nieuwsartikel van Sportvisserij Nederland vind je een overzicht met daarin de meest voorkomende overtredingen en de daarbij horende boetebedragen die ingegaan zijn vanaf 1 januari 2015. Deze bedragen zijn exclusief €7 administratiekosten.

Laat je dus goed informeren voordat je naar de waterkant gaat, de boetebedragen liegen er niet om! Maar laten we hopen dat de gastheren aan de waterkant, zoals Sportvisserij Nederland de BOA’s graag noemt, alles in perspectief kunnen plaatsen en op basis daarvan de juiste beslissingen nemen.

De VISplanner gaat de Gezamenlijke Lijst van Viswateren vervangen

En dat is goed nieuws. Hulde aan Sportvisserij Nederland die mee gaat met de huidige tijd. Eindelijk verlost van het meenemen van deze lijst, wat je eerder een handboek mag noemen en geen updates meer met losse papiertjes. Gewoon je smartphone bij je hebben waarop de VISplanner geïnstalleerd staat.

Hopelijk volgen nu ook de afzonderlijke visverenigingen met deze oplossing. De verpachte wateren (verenigingswateren) staan immers voor een groot gedeelte ook al in de VISplanner vermeld. Weer een boekje minder dat zo vaak net in die andere vistas zit.

Wel een opmerking dat sommige sessies langer duren dan de gemiddelde capaciteit van een smartphone-accu. Geen mogelijkheden bij je om deze op te laden? Dan is de papieren versie toch de meest veilige oplossing.

Update 31-12-2014;
Vanaf 1 januari 2015 is de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen.

Dus zowel de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren als de VISplanner zijn beide rechtsgeldig in combinatie met de VISpas. Sportvisserij Nederland vraagt of je wilt aangeven of je wel of niet een papieren versie voor 2016 wilt ontvangen. Dit kan via de site viswaterlijst.nl