Categoriearchief: Opinie

Vaak gebaseerd op onderliggende feiten, vormen we soms een subjectief oordeel hieruit. Deze meningen kan je vinden onder deze categorie.

Hologramsticker, los papiertje of verboden?

Het is alweer zo’n kleine vier jaar geleden dat ik een medewerker van een hengelsportzaak hoorde vertellen over het vissen met een derde hengel. Een klant vroeg namelijk of het mogelijk was om te vissen met drie hengels in de lokale stadswateren. Hij kreeg hierop als antwoord dat het vanaf nu heel eenvoudig is; “je bestelt gewoon een derde hengelsticker bij Sportvisserij Nederland en die plak je achterop je vispas”. Hierop heb ik beleefd aangegeven dat deze informatie niet klopt, want; “desbetreffende stadswateren zijn verpacht aan de hengelsportvereniging die hun eigen derde hengelvergunning uitgeeft.” En: “de derde hengelsticker van Sportvisserij Nederland geldt voor alle wateren die opgenomen zijn in de gezamenlijke lijst van viswateren waar een 3 bijstaat. En de desbetreffende stadswateren vallen daar niet onder” De medewerker geloofde mij in eerste instantie niet eens.

Een kwalijke zaak. Maar ik dacht ook aan de nieuwigheid van deze stickers. Het vissen met een derde hengelsticker of de nachtvistoestemming, waarvoor dezelfde soort regels gelden, was namelijk op 1 januari 2013 ingevoerd en het was pas april 2013. Kwestie van informatievoorziening en tijd dacht ik toen nog. Lees verder Hologramsticker, los papiertje of verboden?

Aalscholvers

Aalscholver
De aalscholver (foto: Sandra Sturkenboom Fotografie)

Na verscheidende viswateren leeggeroofd te zien worden van alle vis tot 45 cm, is Karper Idee op internet gaan zoeken naar meer informatie over de beschermende aalscholver. Dit werd een verbazingwekkende trip langs diverse vogelsites waar we steeds weer andere informatie (en flauwekul) lazen die niet strookt met onze praktijkervaringen met deze vogel. We kwamen al snel tot de conclusie dat de informatie op sommige sites over de aalscholver niet echt serieus is te nemen. Het lijken over het algemeen aannames te zijn die als feiten worden bestempeld, met waarschijnlijk als doel niemand wakker te schudden zodat de aalscholver zijn discutabele beschermde status behoudt. Lees verder Aalscholvers

Nieuwe richtlijnen uitzetten van karpers

Er zijn sinds 6 juni 2016 nieuwe richtlijnen voor het uitzetten van karpers van kracht. Dit om de tegenstrijdige belangen van verschillende organisaties op te lossen; het voorkomen van negatieve effecten op de waterkwaliteit en toch ruimte laten voor uitzetten van karper door hengelsportverenigingen. Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat roepen dan ook alle hengelsportverenigingen op om voortaan deze richtlijnen toe te passen. In de richtlijn staat een beslisschema, waarmee het uitzetten van karper eenvoudig getoetst kan worden aan een aantal regels. Ook staat er beschreven dat het verstandig is om regionale plannen te maken voor het uitzetten van karpers, zodat er voor de sportvissers voldoende aantrekkelijke karperbestanden aanwezig blijven.

Alhoewel de sportvissers er wat karig afkomen,  is er dus wel wat ruimte om ook tot ‘normale’ uitzettingen te komen. Toch zouden wij graag eens een duidelijk en goed onderbouwd onderzoek zien over de waterkwaliteit in relatie tot de aanwezige karperpopulatie. Want nu is de onderbouwing toch niet echt makkelijk te achterhalen. Wij zien echter geen effect of juist positieve effecten (praktijkervaring) bij populaties van karper groter dan in de richtlijnen vermeld…

Download de richtlijnen uitzet karper onderaan dit artikel van Sportvisserij Nederland.

Lood zonder lood vanaf 2020

Lood is een zwaar metaal dat niet afgebroken kan worden. Dit  houdt in dat een verloren loodje voor altijd in het milieu (viswater) zal blijven. Ook lood dat een organisme binnenkomt zal daar blijven en zich ophopen met alle gezondheidsrisico’s van dien. Het is niet voor niks dat brandstof, verf en vele andere producten tegenwoordig loodvrij zijn. Manieren om lood als mens binnen te krijgen zijn onder andere het inademen van looddamp (zelf lood gieten) of via je handen als je het hebt aangeraakt. Lees verder Lood zonder lood vanaf 2020